Áp dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày 01/9/2018

Bệnh viện Đại học y Hà Nội thông báo ra quyết định:

  • Ngày 27/7/2018, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ra Quyết định số 495/QĐ-BVĐHYHN về việc áp dụng hóa đơn điện tử trong đơn vị.
  • Ngày 22/8/2018, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ra Thông báo số 708/BVĐHYHN-TCKT gửi đến các Đơn vị, Quý bệnh nhân (gọi chung là Khách hàng) về việc áp dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày 01/9/2018.

Phòng Tài chính Kế toán đăng tải nội dung Thông báo để Quý khách hàng và các đơn vị liên quan được biết và thực hiện. Xem Thông báo tại đây.

Trân trọng cảm ơn!