Đặc điểm và kết quả điều trị bằng phẫu thuật nội soi Ung thư đại tràng

Đặc điểm ung thư đại tràng

Ung thư ruột hay ung thư đại trực tràng là tên gọi chung của ung thư ruột kết và ung thư trực tràng, tức là ung thư phát triển từ ruột kết hay trực tràng (là những phần của ruột già), gây nên bởi sự phát triển bất thường của các tế bào có khả năng xâm lấn hoặc lan rộng ra các bộ phận khác của cơ thể.Dấu hiệu và triệu chứng có thể bao gồm máu trong phân, giảm cân, có sự thay đổi trong nhu động ruột và luôn cảm thấy mệt mỏi.

Bệnh ung thư ruột hay ung thư đại tràng là tên gọi chung của bệnh ung thư ruột và ung thư trực tràng; tức là ung thư phát trển từ ruột kết hay trực tràng gây nên bởi sự phát triển bất thường của các tế bào có khả năng xâm lấn lan rộng ra các bộ bận khác của cơ thể.

Dấu hiệu của bệnh có thể bao gồm máu trong phân, giảm cân, có sự thay đổi trong nhu động ruột và luôn cảm thấy nhạy cảm. Vậy là thế nào để điều trị bệnh, cải thiện tình trạng bệnh tốt nhất và có kết quả nhanh chóng?

Điều trị ung thư đại tràng bằng phẫu thuật nội soi 

Đặt vấn đề:

Phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư đại tràng ngày nay đã cải thiện tốt kết quả sớm và lâu dài. Đề tài này thực hiện nhằm mô tả đặc điểm ung thư đại tràng và đánh giá kết quả điều trị ung thư đại tràng bằng phẫu thuật nội soi.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu. Kết quả nghiên cứu: Từ 01/2012 đến 01/2015 có tất cả 93 bệnh nhân ung thư đại tràng được phẫu thuật nội soi, nam là 51, nữ là 42, tuổi trung bình là 58,95. Cắt nửa đại tràng phải 36, cắt đại tràng ngang 5, cắt nửa đại tràng trái 14 và cắt đại tràng Sigma 38. Số hạch nạo vét trung bình là 16,37. Giai đoạn I là 21, IIa là 49 và IIIa là 23. Biến chứng sau mổ có 17,2% gồm nhiễm trùng vết mổ, dò miệng nối và viêm phổi.

Thời gian theo dõi sau mổ trung bình là 20,78 tháng, có 2 bệnh nhân tái phát và không có bệnh nhân tử vong. Kết luận: Phẫu thuật nội soi là phương pháp có thể áp dụng cho điều trị ung thư đại tràng và cải thiện tốt kết quả sớm cũng như lâu dài cho bệnh nhân ung thư đại tràng.

Từ khóa: Ung thư đại tràng.

SUMMARY

COLON CANCER: CHARACTERISTICS AND OUTCOMES OF MANAGEMENT BY LAPAROSCOPY

Background: Nowaday, laparoscopic for colon cancer can improve the results in short – term outcomes and long – term outcomes. This study aimed to describle the characteristics of colon cancer and assess the outcomes of laparoscopic colectomy for cancer. Methods:Review retrospective gathered database was performed of a consecutive series of laparoscopic colectomy. Results:Patients who had undergone elective laparoscopic surgery for colon cancer from 01/2012 to 01/2015. Male 51, female 42. Mean age 58.95. The types of resections were right hemicolectomy 36, tranverse colectomy 5, left hemicolectomy 14and Sigmoid colectomy 38. Mean harvested lymph nodes 16.37. Stage I 21, Stage IIa 49 and Stage IIIa 23. Overall postoperation complications 17.2% included wound infection, anastomotic leak and pneumonia. Mean lenght of follow – up after operation was 20.78 months, the recurrence of cancer for 2 patients andno patient was death. Conclusion: The laparoscopic colectomy can be performed efficiently for colon cancer and improve the short – term outcomes and long – term outcomes.