Khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí tại huyện Đầm Hà – Quảng Ninh

Ngày 27/5/2018 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 580 người thuộc đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, cán bộ hưu trí, Đảng viên trên 40 năm tuổi Đảng và trẻ em trên địa bàn huyện.

Khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí tại huyện Đầm Hà – Quảng Ninh

kham-benh-va-cap-phat-thuoc-mien-phi-tai-huyen-dam-ha-quang-ninh